European Environment Information and Observation Network (EIONET)

Tablice tematske cjeline more

Opis podataka Pristup podacima Opis tablice u EIONET riječniku podataka
(na engleskom jeziku)
Fizikalna svojstva postaja Karta postaja Pregled podataka StationsTCM
Fizikalna svojstva riječnih postaja Karta postaja Pregled podataka Flux StationsTCM
Opasne tvari u sedimentu Pregled podataka HazSubstSediment_Disagg
Opasne tvari u bioti Pregled podataka HazSubstBiota_Disagg
Nutrienti u moru Pregled podataka NutrientsSeawater_Disagg
Opterećenja rijekama Pregled podataka Karta postaja RiverineInputLoads
Dohvat podataka može potrajati ako se ne suzi izbor korištenjem odgovarajućih polja.