O bazi podataka i pokazatelja
stanja morskog okoliša, marikulture i ribarstva

Razvoj baze i kontrola pokazatelja

Usklađivanje pokazatelja, izrada izvješća i GIS obrada prostornih podataka: Prof.dr.sc. Vlado Dadić
Razvoj i implementacija baze podataka i mrežnog sučelja: Damir Ivanković, dipl.inž.
Josip Bašić, prof.
Pregled i primjedbe sadržaja: Anica Brlek Juren, mr. sc.
Snježana Dominković- Alavanja, mr. sc.
Melita Došen, dipl. ing.
Biserka Mladinić,
Iva Prgomet,
Margareta Godrijan,
Dunja Pofuk, dipl.ing.geol.
Filipa Caktaš-Šagi,
Petra Rodić, dr. sc.
Katja Jelić,
Martina Marić,
Mira Zovko, mr. sc.
Snježana Dominković Alavanja, mr sc

O pokazateljima

Jadransko more izuzetno je važan i specifičan resurs od gospodarskog značaja, kao i jedno od najvažnijih prirodnih bogatstava RH, stoga je važno pratiti stanje mora i priobalja i djelovati na način da se očuvaju njegova kakvoća i biološka raznolikost.
Jedna od zadaća Agencije za zaštitu okoliša je prikupljanje i ujedinjavanje prikupljenih podataka o okolišu.
Budući da veći broj institucija prati, prikuplja i koordinira podatke i informacije o moru, priobalju, ribarstvu i marikulturi, Agencija za zaštitu okoliša u suradnji s Institutom za oceanografiju i ribarstvo iz Splita započela je krajem 2006. projekt implementacije mrežne aplikacija za unos, publiciranje i upravljanje pokazateljima stanja morskog okoliša. U prikupljanju podataka i izradi izvještaja Agencija, uz spomenuti Institut za oceanografiju i ribarstvo, surađuje i s Institutom Ruđer Bošković iz Rovinja i Institutom za more i priobalje iz Dubrovnika i s Hrvatskim vodama, te s Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture.
Aplikacija olakšava unos, razmjenu i kontrolu podataka i pokazatelja stanja morskog okoliša, čime je poboljšana kvaliteta podataka i rad cjelokupnog sustava, odnosno omogućuje:
  • istovremeni mrežni (preko interneta) rad stručnjaka navedenih institucija i djelatnika Agencije, pri unosu podataka i izračunu pokazatelja
  • vizualizaciju izračunatih pokazatelja kroz grafove, slike, a djelomično i kroz geografski informacijski sustav GIS
  • na osnovu podataka koje neposredno unose znanstvene institucije i Agencija, omogućuje jednostavno oblikovanje znanstveno-stručnih podloga i objašnjenja sukladno potrebama krajnjeg korisnika (razumljivo široj javnosti) uz istovremeno čuvanje izvornog teksta
  • dinamičko kreiranje grafova (direktno iz baze podataka)
  • publiciranje (PDF) završnog teksta pokazatelja na mrežnoj stranici Agencije
  • arhiviranje „starih“ pokazatelja, te jednostavno ažuriranje tog pokazatelja s novim podacima (povezano s bazom u pozadini mrežnog prikaza)
  • sustavno upravljanje pokazateljima (svaki pokazatelj opisan je metapodacima kao što su npr. pravna pokrivenost, status pokazatelja (na snazi, u razvoju, povučen i sl.), institucija koja je izvor podataka za taj pokazatelj, naziv baza podataka gdje se nalaze izvorni podaci itd.)
Većina podataka dobivena je na temelju istraživanja koja se provode dugi niz godina. Međutim, ta istraživanja u većini slučajeva nisu bila sustavna jer su najčešće provođena u okviru projekata koji su se odvijali u pojedinim područjima. Zbog toga i većina postojećih mjerenja i podataka nisu ravnomjerno raspoređeni.
Ovom aplikacijom počelo se s popunjavanjem Informacijskog sustava more, glavnog dijela portala MORE, čime bi se portal MORE trebao uskoro staviti u funkciju i na raspolaganje široj javnosti.
Svi trenutačno dostupni podaci i vrijednosti s vremenom će se nadopunjavati i mijenjati s obzirom na nove podatke i informacije koje će biti dostupne.

Upis pokazatelja ide u tri koraka: Nakon upisa autori mu pridodaju status "završen". Zatim prolazi kontrolu na razini ustanove gdje dobija status "usklađen". Na kraju ga još potvrđuju djelatnici Agencije za zaštitu okoliša i dobija status "prihvaćen". U slučaju potrebnih dorada upućuju se zahtjevi nižoj instanci i skida odgovarajući status. Prihvaćeni pokazatelji postaju dostupni na mrežnim stranicama (bez autorizacije).

U priloženoj tablici vidi se ukupan broj pokazatelja kao i broj grafičkih prikaza te slika po godinama.

Godinabroj pokazatelja grafikonaslika
2005.2110178
2006.19317127
2007.2943546
2008.2039120
2009.2946722
2010.3149942
2011.3349933
2012.3234725
2013.3341015
2014.3433135
2015.3433250
2013.-2016.240
2016.3534713
2017.4037523
2018.3636715
2019.3638070
2015.-2020.3620
2020.2619538
2021.95614
UKUPNO502 5824766