Ocjena kakvoĉe mora

Uvala Budima

21.06.2019. 11:10

izvrsno

Temperatura zraka: 29.7 °C
Temperatura mora: 26.9 °C