Ocjena kakvoće mora

Slađenovići

21.06.2019. 11:40

izvrsno

Temperatura zraka: 28.7 °C
Temperatura mora: 26.9 °C