Ocjena kakvoće mora

Slađenovići

06.08.2019. 10:50

izvrsno

Temperatura zraka: 26.9 °C
Temperatura mora: 24.9 °C