Kakvoća mora na hrvatskim plažama

2019. Konačna ocjena - EU Direktiva
Županija Uk.
(1)

(2)

(3)

(4)
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA118 117
99.15%
1
0.85%
0
0.00%
0
0.00%
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA180 175
97.22%
3
1.67%
1
0.56%
1
0.56%
ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA100 99
99.00%
1
1.00%
0
0.00%
0
0.00%
ZADARSKA ŽUPANIJA99 99
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA25 25
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA270 266
98.52%
3
1.11%
1
0.37%
0
0.00%
ISTARSKA ŽUPANIJA218 214
98.17%
4
1.83%
0
0.00%
0
0.00%
UKUPNO 1010 995
98.51%
12
1.19%
2
0.20%
1
0.10%

(1) izvrsno (2) dobro (3) zadovoljavajuće (4) nezadovoljavajuće

Ostala ispitivanja:
  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11   Konačna ocjena - Hrvatska Uredba