Kakvoća mora na hrvatskim plažama

2018. Konačna ocjena - Hrvatska Uredba
Županija Uk.
(1)

(2)

(3)

(4)
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA118 115
97.46%
3
2.54%
0
0.00%
0
0.00%
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA161 152
94.41%
3
1.86%
1
0.62%
5
3.11%
ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA100 97
97.00%
3
3.00%
0
0.00%
0
0.00%
ZADARSKA ŽUPANIJA95 93
97.89%
2
2.11%
0
0.00%
0
0.00%
LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA21 21
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA259 252
97.30%
3
1.16%
1
0.39%
3
1.16%
ISTARSKA ŽUPANIJA210 206
98.10%
4
1.90%
0
0.00%
0
0.00%
UKUPNO 964 936
97.10%
18
1.87%
2
0.21%
8
0.83%

(1) izvrsno (2) dobro (3) zadovoljavajuće (4) nezadovoljavajuće

Ostala ispitivanja:
  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10   Konačna ocjena - EU Direktiva