Kakvoća mora na hrvatskim plažama

2019. Konačna ocjena - Hrvatska Uredba
Županija Uk.
(1)

(2)

(3)

(4)
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA118 114
96.61%
3
2.54%
0
0.00%
1
0.85%
SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA180 170
94.44%
4
2.22%
1
0.56%
5
2.78%
ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA100 95
95.00%
5
5.00%
0
0.00%
0
0.00%
ZADARSKA ŽUPANIJA99 97
97.98%
2
2.02%
0
0.00%
0
0.00%
LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA25 25
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA270 255
94.44%
8
2.96%
1
0.37%
6
2.22%
ISTARSKA ŽUPANIJA218 214
98.17%
4
1.83%
0
0.00%
0
0.00%
UKUPNO 1010 970
96.04%
26
2.57%
2
0.20%
12
1.19%

(1) izvrsno (2) dobro (3) zadovoljavajuće (4) nezadovoljavajuće

Ostala ispitivanja:
  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11   Konačna ocjena - EU Direktiva