Godišnja ocjena (2019) - EU Direktiva

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.