Godišnja ocjena (2020) - EU Direktiva

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.