Konačna ocjena (2013-2016) - EU Direktiva

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.