Konačna ocjena (2015-2018) - EU Direktiva

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.