Konačna ocjena (2017-2020) - EU Direktiva

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.