Ispitivanje 1 (01. 06. 2016-11. 06. 2016)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.