Ispitivanje 1 (-)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.