Ispitivanje 10 (-)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.