Ispitivanje 2 (12. 06. 2016-23. 06. 2016)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.