Ispitivanje 2 (-)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.