Ispitivanje 3 (-)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.