Ispitivanje 4 (-)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.