Ispitivanje 5 (22. 07. 2016-04. 08. 2016)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.