Ispitivanje 5 (-)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.