Ispitivanje 6 (05. 08. 2016-14. 08. 2016)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.