Ispitivanje 6 (-)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.