Ispitivanje 8 (27. 08. 2016-15. 09. 2016)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.