Ispitivanje 8 (-)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.