Ispitivanje 9 (-)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.