Konačna ocjena (2013-2016) - Hrvatska Uredba

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.