Konačna ocjena (2016-2019) - Hrvatska Uredba

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.