Konačna ocjena (2017-2020) - Hrvatska Uredba

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.