Ocjena kakvoće mora

Prišćapac

06.08.2018. 12:40

izvrsno

Temperatura zraka: 33 °C
Temperatura mora: 26.5 °C