Ocjena kakvoće mora

Prišćapac

17.07.2017. 11:50

izvrsno

Temperatura zraka: 29.5 °C
Temperatura mora: 23.1 °C