Ocjena kakvoće mora

Prišćapac

16.09.2017. 12:45

izvrsno

Temperatura zraka: 26.5 °C
Temperatura mora: 23.2 °C