Ocjena kakvoće mora

Prišćapac

11.06.2018. 12:00

izvrsno

Temperatura zraka: 28.5 °C
Temperatura mora: 25.4 °C