Ocjena kakvoće mora

Prišćapac

17.09.2018. 12:30

izvrsno

Temperatura zraka: 28.5 °C
Temperatura mora: 24 °C