Ocjena kakvoće mora

Prišćapac

22.05.2017. 12:20

izvrsno

Temperatura zraka: 25.5 °C
Temperatura mora: 19.8 °C