Ocjena kakvoće mora

Ispod zidina

Konačna ocjena za 2016. godinu

izvrsno