Ocjena kakvoĉe mora

Ispod zidina

18.06.2019. 13:00

izvrsno

Temperatura zraka: 30.5 °C
Temperatura mora: 23.3 °C