Ocjena kakvoĉe mora

Ispod zidina

13.08.2019. 13:55

izvrsno

Temperatura zraka: 31.5 °C
Temperatura mora: 25.4 °C