Ocjena kakvoĉe mora

Ispod zidina

19.06.2017. 12:15

izvrsno

Temperatura zraka: 30.1 °C
Temperatura mora: 23.1 °C