Ocjena kakvoĉe mora

Ispod zidina

27.09.2017. 10:00

izvrsno

Temperatura zraka: 23.1 °C
Temperatura mora: 21.6 °C