Ocjena kakvoĉe mora

Ispod zidina

17.09.2018. 08:40

izvrsno

Temperatura zraka: 25.5 °C
Temperatura mora: 24.5 °C