Ocjena kakvoĉe mora

Ispod zidina

02.07.2020. 10:10

izvrsno

Temperatura zraka: 28.5 °C
Temperatura mora: 25 °C