Ocjena kakvoće mora

Ispod zidina

Konačna ocjena za 2017. godinu

izvrsno