Ocjena kakvoĉe mora

Ispod zidina

14.08.2017. 10:00

izvrsno

Temperatura zraka: 28 °C
Temperatura mora: 24.4 °C