Ocjena kakvoće mora

Ispod zidina

Konačna ocjena za 2018. godinu

izvrsno