Ocjena kakvoće mora

Gradska plaža Banje

27.09.2017. 08:40

dobro

Temperatura zraka: 19 °C
Temperatura mora: 20 °C