Ocjena kakvoće mora

Gradska plaža Banje

Konačna ocjena za 2018. godinu

dobro