Ocjena kakvoće mora

Gradska plaža Banje

Konačna ocjena za 2017. godinu

izvrsno