Ocjena kakvoće mora

Gradska plaža Banje

17.09.2018. 08:15

izvrsno

Temperatura zraka: 25.5 °C
Temperatura mora: 24.1 °C