Ocjena kakvoće mora

Gradska plaža Banje

Konačna ocjena za 2019. godinu

izvrsno