Ocjena kakvoće mora

Ht. Admiral

Konačna ocjena za 2019. godinu

dobro