Ocjena kakvoće mora

Dugi Rat - Glavica

Konačna ocjena za 2020. godinu

izvrsno