Ocjena kakvoĉe mora

Uvala Miliĉevo

25.09.2018. 13:10

izvrsno

Temperatura zraka: 20.5 °C
Temperatura mora: 20.5 °C