Ocjena kakvoĉe mora

Uvala Miliĉevo

06.07.2020. 08:40

izvrsno

Temperatura zraka: 26 °C
Temperatura mora: 24.7 °C