Ocjena kakvoĉe mora

Uvala Miliĉevo

01.08.2018. 09:00

izvrsno

Temperatura zraka: 29 °C
Temperatura mora: 25.4 °C