Ocjena kakvoĉe mora

Uvala Miliĉevo

16.09.2020. 08:40

izvrsno

Temperatura zraka: 28 °C
Temperatura mora: 24.2 °C