Ocjena kakvoće mora

Uvala Mavarčica

01.08.2018. 11:20

izvrsno

Temperatura zraka: 31 °C
Temperatura mora: 24.6 °C