Ocjena kakvoće mora

Uvala Mavarčica

16.09.2020. 10:45

izvrsno

Temperatura zraka: 28 °C
Temperatura mora: 24.2 °C