Ocjena kakvoće mora

Uvala Mavarčica

25.09.2018. 14:20

izvrsno

Temperatura zraka: 20.5 °C
Temperatura mora: 20.4 °C