Ocjena kakvoće mora

Uvala Mavarčica

06.07.2020. 10:30

izvrsno

Temperatura zraka: 27 °C
Temperatura mora: 24.2 °C