Ocjena kakvoće mora

Dugi Rat - zapad

Konačna ocjena za 2020. godinu

izvrsno