Ocjena kakvoće mora

Dugi Rat - zapad

Konačna ocjena za 2018. godinu

izvrsno