Ocjena kakvoće mora

Dugi Rat - zapad

Konačna ocjena za 2019. godinu

izvrsno