Ocjena kakvoće mora

Dugi Rat - zapad

Konačna ocjena za 2017. godinu

izvrsno