Ocjena kakvoće mora

Prvić Luka, mjesto

Konačna ocjena za 2016. godinu

izvrsno