Ocjena kakvoće mora

Prvić Luka, mjesto

Konačna ocjena za 2017. godinu

izvrsno