Ocjena kakvoće mora

Prvić Luka, mjesto

Konačna ocjena za 2018. godinu

izvrsno