Ocjena kakvoće mora

Prvić Luka, mjesto

Konačna ocjena za 2020. godinu

izvrsno