Ocjena kakvoće mora

KRALJIČINA PLAŽA

16.09.2017. 08:00

zadovoljavajuće

Temperatura zraka: 22 °C
Temperatura mora: 21.6 °C