Ocjena kakvoće mora

Kraljičina Plaža

15.06.2018. 12:50

izvrsno

Temperatura zraka: 25 °C
Temperatura mora: 23 °C