Ocjena kakvoće mora

KRALJIČINA PLAŽA

23.05.2017. 09:00

izvrsno

Temperatura zraka: 23 °C
Temperatura mora: 20 °C