Ocjena kakvoće mora

KRALJIČINA PLAŽA

17.07.2017. 08:50

izvrsno

Temperatura zraka: 25 °C
Temperatura mora: 23 °C