Ocjena kakvoće mora

ŽDRIJAC

17.07.2017. 09:10

izvrsno

Temperatura zraka: 25 °C
Temperatura mora: 23 °C