Ocjena kakvoće mora

ŽDRIJAC

16.09.2017. 08:20

zadovoljavajuće

Temperatura zraka: 23 °C
Temperatura mora: 21.6 °C