Ocjena kakvoće mora

ŽDRIJAC

23.05.2017. 09:20

izvrsno

Temperatura zraka: 24 °C
Temperatura mora: 20 °C