Dobro došli na mrežni portal Informacijskog sustava MORE

Jedinstveno mrežno mjesto za pristup svim podacima i bazama te drugim informacijama vezano uz morski okoliš, zakonske regulative vezane uz morski okoliš, nacionalni monitoring morskog okoliša.Baza pokazatelja

Baza podataka i pokazatelja stanja morskog okoliša, marikulture i ribarstva. Preko 400 pokazatelja u više od deset godina, više od 4500 grafičkih prikaza...

Više

Kakvoća mora za kupanje

Kakvoća mora u Republici Hrvatskoj, preko 900 plaža sa popisanim objektima i slikama...

Više

GIS slojevi

Svi slojevi dostupnih putem OGC servisa .

Više

ČistiMO

Baza za prikupljanje podataka o morskom otpadu.

Više