Ispitivanje 3 (24. 06. 2016-10. 07. 2016)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.