Ispitivanje 4 (11. 07. 2016-21. 07. 2016)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.