Ispitivanje 7 (15. 08. 2016-26. 08. 2016)

Županija izvrsno dobro zadovoljavajuće nezadovoljavajuće Uk.